Активно D-Lighting

  1. Бутон G
  2. C меню за снимане

Запазете детайлите в светли и сенки, създавайки картини с естествен контраст. За повече информация вижте “ Active D-Lighting ” в “ The i menu ” ( Active D-Lighting ).