Активен D-Lighting

  1. G бутон
  2. C меню за снимане на снимки

Запазете детайлите в светлините и сенките, създавайки картини с естествен контраст. За повече информация вижте „Активно D-Lighting“ в „Меню i “ (Активен D-Lighting ).