Отваряне на монитора

Бавно завъртете монитора, без да използвате прекомерна сила.