Части от камерата

Корпус на камерата

1Отвор за каишката на фотоапарата (Закрепване на ремъка )
2Колело за ISO чувствителност (Колелото за ISO чувствителност ,Колелото за ISO чувствителност )
3Освобождаване на заключването на диска за ISO чувствителност (Колелото за ISO чувствителност ,Колелото за ISO чувствителност )
4Стерео микрофон (Запис на видеоклипове ( b автоматично) )
5Диск за скорост на затвора (Колелото за скорост на затвора ,S (автоматичен с приоритет на затвора) )
6Освобождаване на заключването на диска за скорост на затвора (Колелото за скорост на затвора ,S (автоматичен с приоритет на затвора) )
7Превключвател на захранването (Включване на камерата )
8Бутон за освобождаване на затвора (Правене на снимки ( b автоматично) )
9Бутон за запис на видео (Запис на видеоклипове ( b автоматично) )
10E (маркировка на фокалната равнина ;Маркировката на фокалната равнина и разстоянието между фланеца )
11Диск за компенсиране на експозицията (Колелото за компенсация на експозицията ,Колелото за компенсация на експозицията )
12Контролен панел (Контролен панел )
13Селектор за снимки/видео (Правене на снимки ( b автоматично) ,Запис на видеоклипове ( b автоматично) )
14Гнездо за аксесоари (за опционална светкавица ;Използване на светкавица на камерата ,Съвместими светкавици )
15Селектор на режим (Селекторът на режима ,Селекторът на режима )
16Говорител (Операции за възпроизвеждане на видео )

1Колело за подкоманди (Командата набира )
2Сензор за изображение (Ръчно почистване )
3контакти на процесора
4Маркировка за монтиране на обектива (Поставяне на обектив )
5Помощно осветление за AF (Илюминаторът за подпомагане на AF ,a11: Вградено осветление за подпомагане на AF )
Лампа за намаляване на червените очи (Режим светкавица ,Режими на светкавица )
Лампа за самоснимачка (Самоснимачката )
6Капак за HDMI, USB и конектори за микрофон
7HDMI конектор (Свързване към HDMI устройства )
8Лампа за зареждане (Зареждане на фотоапарата с променливотоковия адаптер за зареждане )
9USB конектор (USB захранване ,Свързване към компютри чрез USB )
10Конектор за външен микрофон (Микрофони )
11Бутон за освобождаване на обектива (Сваляне на лещи )
12байонет за обектив (Поставяне на обектив ,Маркировката на фокалната равнина и разстоянието между фланеца )
13Бутон Fn (Бутонът Fn ,бял баланс )
14капачка на тялото (Поставяне на обектив )

1Контрол на настройката на диоптъра (Контрол на настройката на диоптъра )
2A ( g ) бутон (Бутонът A ( g ). ,Защита на снимки от изтриване ,Бутонът A ( g ). )
3Главен диск за управление (Командата набира )
4бутон i (Бутонът i (менюто i ) ,i менюто )
5бутон J (Използване на менютата )
6Мултиселектор (Използване на менютата ,Избор на фокусна точка )
7Бутон DISP (Бутонът DISP )
8G бутон (Бутонът G ,Ръководство за менюто )
9Бутон W ( Q ) (Бутоните X и W ( Q ). ,Иконата d (помощ). ,Разглеждане на снимки ,Използване на увеличение при възпроизвеждане )
10Лампа за достъп до карта с памет (Лампата за достъп до картата с памет ,Лампата за достъп до картата с памет )
11Бутон X (Бутоните X и W ( Q ). ,Ръчен фокус ,Разглеждане на снимки ,Мащабиране при възпроизвеждане )
12Капак на гнездото за батерията/слота за карта с памет
13Капак на капака на гнездото за батерията/слота за карта с памет
14фиксатор на батерията (Поставяне на батерия и карта памет )
15Слот за карта с памет (Поставяне на батерия и карта памет )
16Гнездо за статив
17монитор (Монитор ,Сензорни контроли ,Сензорният затвор )
18M бутон (Бутонът M (режим на монитор). ,Ограничете избора на режим на монитор )
19бутон O (Изтриване на нежелани снимки ,Изтриване на снимки )
20Бутон K (Разглеждане на снимки ,Разглеждане на снимки )
21Сензор за очи (Визьор )
22Визьор (Визьор )
23Гумен окуляр (Аксесоари за окуляри за визьор )

Не докосвайте сензора за изображения

При никакви обстоятелства не трябва да упражнявате натиск върху сензора за изображения, да го бъркате с почистващи инструменти или да го подлагате на силни въздушни течения от вентилатор. Тези действия могат да надраскат или по друг начин да повредят сензора. За информация относно почистването на сензора за изображения вижте „Ръчно почистване“ (Ръчно почистване ).

Сериен номер на продукта

Серийният номер на този продукт може да бъде намерен, като отворите монитора.


Контролен панел

Когато камерата е включена, контролният панел се включва.

Апертурата (A (автоматичен с приоритет на блендата) ,M (ръчно) ) се показва в контролния панел.

  • Ако диафрагмата е зададена на F0.95, [ .95 ] се показва в контролния панел.
  • Ако [ Разширени скорости на затвора (M) ] е зададено на [ Включено ], дисплеят се превключва, за да покаже, че затворът е отворен, когато снимането започне със скорост на затвора, зададена на 60 секунди или повече.
  • В зависимост от това как е монтиран обективът, може да се покаже предупреждение [ -- ] (Сигнали ).
  • Когато се свързвате към компютър или смартфон, [ PC ] може да се покаже, за да покаже, че връзката е в ход.

Мониторът и визьорът

Фото режим

При настройки по подразбиране следните индикатори се появяват на монитора и визьора; за пълен списък с индикатори вижте „Дисплеи на камерата“ (Дисплеи на камерата ) в „Технически бележки“.

Монитор
Визьор
1Режим на снимане (Селекторът на режима )
2Фокусна точка (Режим на AF зона )
3Режим на освобождаване (Режим на освобождаване )
4Режим на фокусиране (Режим на фокусиране )
5Режим на AF зона (Режим на AF зона )
6Активен D-Lighting (Активен D-Lighting )
7Управление на картината (Задайте Picture Control ,Задайте Picture Control )
8Бял баланс (бял баланс ,бял баланс ,бял баланс )

Монитор
Визьор
9Област на изображението (Изберете област на изображението )
10Размер на изображението (Размер на изображението )
11Качество на изображението (Качество на изображението )
12икона i (i менюто )
13Индикатор за експозиция Експозиция (Индикатори за експозиция )
Компенсация на експозицията (Колелото за компенсация на експозицията )
14“k” (появява се, когато има памет за над 1000 експозиции;Брой оставащи експозиции )
15Брой оставащи експозиции (Брой оставащи експозиции ,Капацитет на картата памет )
16ISO чувствителност (Колелото за ISO чувствителност )
17Индикатор за ISO чувствителност (Колелото за ISO чувствителност )
Индикатор за автоматична ISO чувствителност (Настройки за ISO чувствителност )
18диафрагма (A (автоматичен с приоритет на блендата) ,M (ръчно) )
19Скорост на затвора (S (автоматичен с приоритет на затвора) ,M (ръчно) )
20AF с проследяване на обекта (AF с проследяване на обекта )
21Измерване (Измерване )
22Индикатор за батерията (Ниво на батерията )
23Тип затвор (d4: Тип затвор )
24Индикатор „Часовникът не е настроен“ (Иконата 1 )
25Индикатор за намаляване на вибрациите (Намаляване на вибрациите )
26Снимане с докосване (Сензорният затвор )
27Скоби за AF зона (Избор на режим на AF зона )

Видео режим

Монитор
Визьор
1Индикатор за запис (Запис на видеоклипове ( b автоматично) )
Индикатор „Няма видео“ (Иконата 0 )
2Размер на рамката и скорост/качество на видеото (Размер на рамката и скорост/качество на видеото )
3Оставащо време (Запис на видеоклипове ( b автоматично) )
4Режим на снимане (неподвижна фотография;Режим на освобождаване (запазване на рамка) )
5Ниво на звука (Чувствителност на микрофона )
6Чувствителност на микрофона (Чувствителност на микрофона )
7Честотна характеристика (Честотна характеристика )