Режим на освобождаване

  1. Бутон G
  2. C меню за снимане

Изберете операцията, извършена при освобождаване на затвора. За повече информация относно режимите на освобождаване вижте “ Режим на освобождаване ” в “ Меню i ” ( Режим на освобождаване ).