Режим на освобождаване

  1. G бутон
  2. C меню за снимане на снимки

Изберете операцията, изпълнявана при освобождаване на затвора. За повече информация относно режимите на освобождаване вижте „Режим на освобождаване“ в „Менюто i “ (Режим на освобождаване ).