Режим на AF зона

  1. G бутон
  2. C меню за снимане на снимки

Изберете как камерата да избира фокусната точка за автофокус. За повече информация вижте „Режим на AF зона“ в раздел „Фокус“ на „Основни настройки“ (Режим на AF зона ).