Режим на AF зона

  1. Бутон G
  2. C меню за снимане

Изберете как камерата избира точката на фокусиране за автофокус. За повече информация вижте “ Режим на AF зона ” в секцията “ Фокус ” на “ Основни настройки ” ( режим на AF зона ).