Папка за възпроизвеждане

  1. Бутон G
  2. D меню за възпроизвеждане

Изберете папка за възпроизвеждане.

ОпцияОписание
(Име на папка)По време на възпроизвеждане ще се виждат снимки във всички папки с избраното име. Папките могат да бъдат преименувани с помощта на опцията [ Папка за съхранение ] > [ Преименуване ] в менюто за снимане.
[ Всички ]Снимките във всички папки ще се виждат по време на възпроизвеждане.
[ Текущо ]По време на възпроизвеждане ще се виждат само снимки в текущата папка.