Настройки за ISO чувствителност

  1. Бутон G
  2. C меню за снимане

Регулирайте настройките за автоматично управление на ISO чувствителността за снимки. Автоматичният контрол на ISO чувствителността автоматично регулира ISO чувствителността, ако не може да се постигне оптимална експозиция при стойността, избрана от потребителя в режими P , S , A и M.

ОпцияОписание
[ ISO чувствителност ]Показва се ISO чувствителността, избрана с диска за ISO чувствителност.
[ Автоматичен контрол на ISO чувствителността ]

Маркирайте [ On ] и натиснете J , за да активирате автоматичен контрол на ISO чувствителността. Ако е избрано [ Off ], ISO чувствителността ще остане фиксирана на стойността, избрана с диска за ISO чувствителност.

[ Максимална чувствителност ]

Изберете горната граница за автоматичен контрол на ISO чувствителността, за да предотвратите повишаването му твърде високо.

[ Максимална чувствителност с c ]

Изберете горната граница на ISO чувствителност за снимки, направени с помощта на допълнителна светкавица.

[ Минимална скорост на затвора ]

Изберете скоростта на затвора (1/4000 до 30 s), под която автоматичното управление на ISO чувствителността ще се задейства, за да предотврати недоекспониране в режими P и A. Ако е избрано [ Auto ], камерата ще избере минималната скорост на затвора въз основа на фокусното разстояние на обектива. Например, камерата автоматично ще избере по-бързи минимални скорости на затвора, за да предотврати замъгляване, причинено от треперене на камерата, когато е прикрепен дълъг обектив.

  • За да видите опциите за автоматичен избор на скорост на затвора, маркирайте [ Auto ] и натиснете 2 . Автоматичният избор на скорост на затвора може да бъде фино настроен чрез избор на по-бързи или по-бавни минимуми. По-бързите настройки могат да се използват за намаляване на замъгляването при снимане на бързо движещи се обекти.
  • Скоростите на затвора може да паднат под избрания минимум, ако не може да се постигне оптимална експозиция при ISO чувствителност, избрана за [ Максимална чувствителност ].
  • Когато автоматичният контрол на ISO чувствителността е активиран, дисплеят за снимане ще покаже ISO AUTO . Когато чувствителността е променена от стойността, избрана от потребителя, ISO чувствителността ще се покаже на дисплеите.

Автоматичен контрол на ISO чувствителността

  • Ако ISO чувствителността, избрана с диска за ISO чувствителност, е по-висока от зададената в [ Максимална чувствителност ], стойността, избрана с диска за ISO чувствителност, ще служи като максимална чувствителност.
  • По време на фотография със светкавица скоростта на затвора е ограничена до диапазона, дефиниран от стойностите, избрани за персонализирани настройки e1 [ Скорост на синхронизиране на светкавицата ] и e2 [ Скорост на затвора на светкавицата ].