Компенсация на дифракцията

  1. G бутон
  2. 1 меню за запис на видео

Намаляване на дифракцията във видеоклипове (Компенсация на дифракцията ).