Компенсация на дифракция

  1. Бутон G
  2. 1 меню за запис на видео

Намалете дифракцията във видеоклиповете ( Компенсация на дифракция ).