d8: Показване на решетка за кадриране

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Покажете 3×3 (9 деления) или 4×4 (16 деления) линии на мрежата, които са полезни за проверка на композицията на дисплея.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата