d8: Показване на решетката за рамкиране

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Покажете 3×3 (9 деления) или 4×4 (16 деления) линии на мрежата, които са полезни за проверка на композицията на дисплея.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата