Измерване

  1. G бутон
  2. 1 меню за запис на видео

Изберете как камерата да измерва експонацията във видео режим. [ Точково измерване ] не е налично в менюто за запис на видео (Измерване ).