Пестене на енергия (режим за снимки)

 1. Бутон G
 2. B меню за настройка

В режим на снимки дисплеят за снимане ще се изключи, за да пести енергия приблизително 15 секунди преди да изтече таймерът за готовност.

ОпцияОписание
[ Активиране ]Активирайте икономия на енергия. Честотата на опресняване на дисплея може да спадне.
[ Деактивиране ]Деактивирайте спестяването на енергия. Забележка, избирането на [ Disable ] не спира затъмняването на дисплея на снимането няколко секунди преди изтичането на режима на готовност.

Пестене на енергия

 • Имайте предвид, че дори когато е избрано [ Enable ], икономията на енергия няма да функционира:
  • ако [ Без ограничение ] е избрано за персонализирана настройка c3 [ Закъснение на изключване ] > [ Таймер за готовност ] или ако избраното закъснение е по-малко от 30 секунди,
  • в режим на автопортрет,
  • по време на увеличение,
  • докато фотоапаратът е свързан към друго устройство чрез HDMI, или
  • докато камерата е свързана и обменя данни с компютър чрез USB.
 • Избирането на [ Disable ] увеличава изтощаването на батерията.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата