Нулиране на менюто за снимане

  1. Бутон G
  2. C меню за снимане

Възстановете опциите на менюто за снимки до техните стойности по подразбиране.

  • Нулирането на менюто за снимане не е налично, докато се извършва множествена експозиция.