d9: Връх на фокуса

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Когато фокусирането е разрешено в режим на ръчно фокусиране, обектите, които са на фокус, се обозначават с цветни контури на дисплея. Можете да изберете цвета.

Пиково ниво

Изберете от [ 3 (висока чувствителност) ], [ 2 (стандартно) ], [ 1 (ниска чувствителност) ] и [ Изключено ]. Колкото по-висока е стойността, толкова по-голяма е дълбочината, която ще бъде показана като фокусирана.

Пиков цвят на акцентите

Изберете цвета на подчертаване.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата