Маркировка за съответствие

  1. Бутон G
  2. B меню за настройка

Вижте част от информацията, свързана със стандартите, на които камерата отговаря.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата