Маркировка за съответствие

  1. G бутон
  2. B меню за настройка

Вижте част от информацията, свързана със стандартите, на които отговаря камерата.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата