Сензорни контроли

  1. Бутон G
  2. B меню за настройка

Регулирайте настройките за сензорни контроли на монитора.

Активиране/деактивиране на сензорните контроли

Активирайте или деактивирайте сензорните контроли. Изберете [ Само възпроизвеждане ], за да активирате сензорните контроли само в режим на възпроизвеждане.

Възпроизвеждане на цял кадър

Изберете дали следващото изображение при възпроизвеждане на цял кадър да се показва чрез плъзгане наляво или чрез плъзгане надясно.

ОпцияОписание
S[ Ляво U Вдясно ]Плъзнете наляво, за да се покаже следващата снимка.
T[ Ляво V Вдясно ]Плъзнете надясно, за да видите следващата снимка.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата