Сензорни контроли

  1. G бутон
  2. B меню за настройка

Регулирайте настройките за сензорни контроли на монитора.

Активиране/деактивиране на сензорни контроли

Активиране или деактивиране на сензорни контроли. Изберете [ Само възпроизвеждане ], за да активирате сензорните контроли само в режим на възпроизвеждане.

Прелитания за възпроизвеждане на цял кадър

Изберете дали следващото изображение при възпроизвеждане на цял екран да се показва чрез плъзгане наляво или плъзгане надясно.

опцияОписание
S[ Ляво U Дясно ]Плъзнете наляво, за да покажете следващата снимка.
T[ Ляво V Дясно ]Плъзнете надясно, за да видите следващата снимка.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата