f5: Освободете бутона, за да използвате диска

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Избирането на [ Да ] позволява корекциите, които обикновено се правят чрез задържане на бутон и завъртане на диск за управление, да бъдат направени чрез завъртане на диска за управление, след като бутонът бъде освободен. Това приключва, когато бутонът се натисне отново, спусъкът се натисне наполовина или таймерът за готовност изтече.

  • [ Бутон за освобождаване, за да използвате диска ] се прилага за контроли, на които са присвоени следните роли чрез потребителска настройка f2 [ Персонализирани контроли (заснемане) ] или g2 [ Персонализирани контроли ]: [ Изберете област на изображението ], [ Качество/размер на изображението ], [ Баланс на бялото ], [ Set Picture Control ], [ Active D-Lighting ], [ Metering ], [ Flash mode/compensation ], [ Release mode ], [ Release mode (save frame) ], [ Focus mode/AF-area mode ], [ Автоматичен клин ], [ Многократна експозиция ], [ HDR (висок динамичен обхват) ], [ Режим на забавяне на експозицията ], [ Пикиране на фокуса ], [ Изберете номер на обектив без CPU ] и [ Чувствителност на микрофона ].

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата