g1: Персонализиране на менюто i

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете елементите, изброени в менюто i , което се показва при натискане на бутона i във видео режим.

  • Маркирайте позиция в менюто i , натиснете J и изберете желания елемент.
  • Следните елементи могат да бъдат присвоени на менюто i .

Bluetooth връзка

Активирайте или деактивирайте Bluetooth.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата