d3: Режим на забавяне на експозицията

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

В ситуации, при които и най-малкото движение на камерата може да замъгли снимките, освобождаването на затвора може да се забави с около 0,2 до 3 секунди след натискане на бутона за освобождаване на затвора.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата