Нулирайте потребителските настройки

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Възстановете персонализираните настройки до техните стойности по подразбиране.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата