Бутонът A ( g ).

Заключва фокуса и експозицията едновременно.

Заключване на експозицията

 • Заключването на експозицията може да се използва за повторно композиране на снимки след измерване на обект, който няма да бъде в избраната зона на фокусиране в крайната композиция.
 • Заключването на експозицията е особено ефективно при точково и централно претеглено измерване.

Заключване на фокуса

 • Използвайте заключване на фокуса, за да заключите фокуса върху текущия обект, когато AF-C е избран за режим на фокусиране.
 • Когато използвате заключване на фокуса, изберете режим на AF зона, различен от [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (хора) ] или [ Auto-area AF (animals) ].

Заключване на фокуса и експозицията

 1. Позиционирайте обекта в избраната точка на фокусиране и натиснете спусъка наполовина, за да зададете фокус и експозиция.
 2. Натиснете бутона A ( g ).
  • Фокусът и експозицията ще се заключат, докато натискате бутона A ( g ). Експозицията няма да се промени дори когато композицията е променена.
  • На мониторите ще се покаже икона AE-L .
 3. Задържайки бутона A ( g ) натиснат, композирайте снимката и снимайте.

  Не променяйте разстоянието между камерата и обекта. Ако разстоянието до обекта се промени, освободете фиксатора и фокусирайте отново на новото разстояние.

Заключване на фокуса, когато AF-S е избран за режим на фокусиране или когато е избран AF-A и снимате в AF-S

Фокусът се заключва, докато бутонът за освобождаване на затвора е натиснат наполовина. Можете също да заключите фокуса, като натиснете бутона A ( g ).

Заключване на експозицията с бутона за освобождаване на затвора

Ако [ On (натискане наполовина) ] е избрано за персонализирана настройка c1 [ Бутон за освобождаване на затвора AE-L ], експозицията ще се заключи, докато спусъкът е натиснат наполовина.

Правене на няколко снимки на едно и също фокусно разстояние

 • Ако сте заключили фокуса чрез натискане на бутона A ( g ), фокусът ще остане заключен между снимките, ако държите бутона A ( g ) натиснат.
 • Фокусът също ще остане заключен, ако държите бутона за освобождаване на затвора натиснат наполовина между снимките.