Преоразмеряване

 1. Бутон G
 2. N меню за ретуширане

Създайте малки копия на избрани снимки.

Преоразмеряване на множество изображения

Ако сте осъществили достъп до менюто за ретуширане чрез бутона G , можете да преоразмерите няколко избрани изображения.

 1. Изберете [ Resize ] в менюто за ретуширане.

  Маркирайте [ Resize ] и натиснете 2 .
 2. Изберете размер.
  • Маркирайте [ Избери размер ] и натиснете 2 .
  • Маркирайте желания размер (дължина в пиксели) с помощта на 1 и 3 и натиснете J .
 3. Изберете как да се избират снимките.
  ОпцияОписание
  [ Изберете снимка(и) ]Преоразмеряване на избраните снимки. Могат да бъдат избрани няколко снимки.
  [ Изберете дата ]Преоразмерете всички снимки, направени на избрани дати.
  [ Изберете папка ]Преоразмерете всички снимки в избрана папка.
 4. Изберете снимки.
  Ако сте избрали [ Изберете снимка(и) ]:
  • Маркирайте снимки с помощта на мултиселектора.
  • За да видите маркираната снимка увеличена, натиснете и задръжте бутона X
  • За да изберете маркираната картина, натиснете бутона W ( Q ). Избраните снимки са обозначени с икона 8 . За да премахнете избора на текущата картина, натиснете отново бутона W ( Q ); 8 вече няма да се показва. Всички избрани снимки ще бъдат копирани в размера, избран в стъпка 2.
  • Натиснете J , за да продължите, след като изборът приключи.
  Ако сте избрали [ Изберете дата ]:
  • Маркирайте датите с помощта на мултиселектора и натиснете 2 , за да изберете ( M ) или да премахнете избора ( U ).
  • Всички снимки, направени на дати, отбелязани с отметка ( M ), ще бъдат копирани в размера, избран в Стъпка 2.
  • Натиснете J , за да продължите, след като изборът приключи.
  Ако изберете [ Изберете папка ]:
  Маркирайте папка и натиснете J , за да изберете; всички снимки в избраната папка ще бъдат копирани в размера, избран в стъпка 2.
 5. Запазете преоразмерените копия.
  • Ще се покаже диалогов прозорец за потвърждение; маркирайте [ Yes ] и натиснете J , за да запазите преоразмерените копия.
  • За да отмените операцията, преди да бъдат създадени всички копия, натиснете бутона G ; когато се покаже диалогов прозорец за потвърждение, маркирайте [ Да ] и натиснете J

Преоразмеряване

В зависимост от размера на копието, увеличението при възпроизвеждане може да не е налично, когато се показват копия с преоразмерен размер.