e3: Комп. на експозицията. за светкавица

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете как фотоапаратът да регулира нивото на светкавицата, когато се използва компенсация на експозицията.

ОпцияОписание
YE[ Цял кадър ]Камерата регулира както нивото на светкавицата, така и експозицията. Това променя експозицията за целия кадър.
E[ Само фон ]Компенсацията на експозицията се настройва само за фона.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата