Видео качество

  1. Бутон G
  2. 1 меню за запис на видео

Изберете от [ Високо качество ] и [ Нормално ]. За повече информация вижте “ Размер на кадъра и скорост/качество на видеото ” в “ Меню i ” ( Размер на кадъра и скорост/качество на видеото ).