Видео качество

  1. G бутон
  2. 1 меню за запис на видео

Изберете от [ Високо качество ] и [ Нормално ]. За повече информация вижте „Размер на рамката и честота/качество на видеото“ в „Меню i “ (Размер на рамката и скорост/качество на видеото ).