Опции за показване на възпроизвеждане

  1. G бутон
  2. D меню за възпроизвеждане

Изберете дали точките за фокусиране, използвани при направата на снимката, да се показват по време на възпроизвеждане на цял екран. Можете също да изберете типовете информация за снимките, които можете да видите по време на възпроизвеждане на цял екран.

  • Маркирайте опция и натиснете 2 , за да изберете ( M ) или да премахнете избора ( U ).
  • За да завършите операцията, натиснете J