Автоматичен контрол на изкривяването

  1. Бутон G
  2. 1 меню за запис на видео

Намалете изкривяването на цилиндъра и възглавницата във видеоклипове ( Автоматичен контрол на изкривяването ).