Колелото за ISO чувствителност

Чувствителността на фотоапарата към светлина (ISO чувствителност) може да се регулира според количеството налична светлина. Като цяло, избирането на по-високи стойности позволява по-бързи скорости на затвора при същата диафрагма.

Регулиране на ISO чувствителността

 • Задръжте ключа за освобождаване на диска за ISO чувствителност и завъртете диска за ISO чувствителност.
 • Текущо избраната опция се показва на дисплея по време на снимане.

Фото режим

 • Изберете от стойности от ISO 100 до 51200. Можете да настроите диска за ISO чувствителност на [ H1 ] (Hi 1) за около една стъпка по-високо или [ H2 ] (Hi 2) за около две стъпки по-високо от ISO 51200.
 • В режим b настройката е фиксирана на ISO-A (АВТО) и фотоапаратът автоматично регулира ISO чувствителността.
 • Ако [ Silent photography ] в менюто за заснемане на снимки е зададено на [ On ], ISO чувствителността [ H1 ] (Hi 1) и [ H2 ] (Hi 2) не може да се използва. Ако дискът за ISO чувствителност е настроен на [ H1 ] или [ H2 ], ISO чувствителността ще бъде настроена на ISO 51200.

Автоматичен контрол на ISO чувствителността при правене на снимки

Ако зададете [ Настройки за ISO чувствителност ] (Настройки за ISO чувствителност ) > [ Auto ISO sensitivity control ] в менюто за заснемане на снимки на [ On ], фотоапаратът автоматично ще промени ISO чувствителността, когато не може да се получи правилна експозиция с ISO чувствителността, зададена в режими P , S , A и M .

Видео режим

 • Можете да регулирате ISO чувствителността само при следните настройки. Във всички останали случаи камерата автоматично настройва ISO чувствителността.
  • Режим: М
  • [ Настройки на ISO чувствителност ] > [ Автоматичен ISO контрол (режим M) ] в менюто за запис на видео: [ Изкл. ]
 • Изберете от стойности от ISO 100 до 25600. Ако дискът за ISO чувствителност е настроен на друга стойност, той ще бъде настроен на ISO 25600.

Висока ISO чувствителност

Колкото по-висока е ISO чувствителността, толкова по-малко светлина е необходима за извършване на експозиция, което позволява да се правят снимки при лошо осветление и помага за предотвратяване на замъгляване, когато обектът е в движение. Обърнете внимание обаче, че колкото по-висока е чувствителността, толкова по-вероятно е изображението да бъде засегнато от „шум“ под формата на произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии.

H1 и H2

Настройка на [ H1 ] (Hi 1) съответства на ISO чувствителност приблизително 1 EV по-висока от ISO 51200 (еквивалентна на ISO 102400) и [ H2 ] (Hi 2) на ISO чувствителност приблизително 2 EV по-висока (еквивалентна на ISO 204800) . Имайте предвид, че снимките, направени при тези настройки, са особено податливи на „шум“ под формата на произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии.