Активно D-Lighting

  1. Бутон G
  2. 1 меню за запис на видео

Запазете детайлите в светли и сенки, създавайки видеоклипове с естествен контраст. Изберете [ Същите като настройките на снимката ], за да използвате опцията, избрана в момента за снимки ( Active D-Lighting , Active D-Lighting ).