D Менюто за възпроизвеждане: Управление на изображения

За да се покаже менюто за възпроизвеждане, изберете раздела D (меню за възпроизвеждане) в менютата на камерата.

Менюто за възпроизвеждане съдържа следните елементи:

Вижте също

По подразбиране на менюто за възпроизвеждане ” ( По подразбиране на менюто за възпроизвеждане )