Режим на фокусиране

  1. Бутон G
  2. 1 меню за запис на видео

Изберете режим на фокусиране за видеозапис ( Режим на фокусиране ).