Настройки за ISO чувствителност

  1. Бутон G
  2. 1 меню за запис на видео

Регулирайте настройките на ISO чувствителността за видео режим.

ОпцияОписание
[ Максимална чувствителност ]

Изберете горната граница за автоматичен контрол на ISO чувствителността, за да предотвратите повишаването му твърде високо.

  • Избраната стойност служи като горна граница за ISO чувствителност в режими P , S и A и когато е избрано [ On ] за [ Автоматичен ISO контрол (режим M) ] в режим M .
[ Автоматичен ISO контрол (режим M) ]Ако изберете [ On ] и натиснете бутона J , камерата автоматично ще регулира ISO чувствителността за видео режим в режим M. Ако е избрано [ Off ], ISO чувствителността ще остане фиксирана на стойността, избрана с диска за ISO чувствителност.
  • Независимо от избраната опция, автоматичното управление на ISO чувствителността се използва в режими, различни от M .
[ ISO чувствителност (режим M) ]Показва се ISO чувствителността, избрана с диска за ISO чувствителност.
  • Когато автоматичният контрол на ISO чувствителността е активиран, дисплеят за снимане ще покаже ISO AUTO . Когато чувствителността е променена от стойността, избрана от потребителя, ISO чувствителността ще се покаже на дисплеите.

Автоматичен контрол на ISO чувствителността

  • При висока ISO чувствителност „шумът“ (произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии) може да се увеличи.
  • При висока ISO чувствителност фотоапаратът може да има затруднения с фокусирането.
  • Горното може да бъде предотвратено, като изберете по-ниска стойност за [ Настройки на ISO чувствителността ] > [ Максимална чувствителност ].