Именуване на файлове

  1. Бутон G
  2. 1 меню за запис на видео

Изберете префикса от три букви, използван за именуване на файловете с изображения, в които се съхраняват видеоклипове; префиксът по подразбиране е „DSC“ ( именуване на файл ).