Наименуване на файлове

  1. G бутон
  2. 1 меню за запис на видео

Изберете трибуквения префикс, използван при именуването на файловете с изображения, в които се съхраняват видеоклипове; префиксът по подразбиране е “DSC” (Наименуване на файлове ).