Атенюатор

  1. G бутон
  2. 1 меню за запис на видео

Изберете [ Активиране ], за да намалите усилването на микрофона и да предотвратите изкривяване на звука при запис на видеоклипове в шумна среда.