Атенюатор

  1. Бутон G
  2. 1 меню за запис на видео

Изберете [ Enable ], за да намалите усилването на микрофона и да предотвратите изкривяване на звука при запис на видеоклипове в силна среда.