Контрол на перспективата

  1. Бутон G
  2. N меню за ретуширане

Създавайте копия, които намаляват ефекта на перспективата в снимки, направени с поглед нагоре от основата на висок обект.

  • Ефектът може да бъде визуализиран в екрана за редактиране.
  • Имайте предвид, че по-голямото количество контрол на перспективата води до изрязване на повече ръбове.
  • Използвайте мултиселектора ( 1 , 3 , 4 или 2 ), за да регулирате перспективата.
  • Натиснете J , за да запазите ретушираното копие.
    Преди
    След