C Менюто за снимане: Опции за снимане

За да видите менюто за снимане, изберете раздела C в менютата на камерата.

Менюто за снимане съдържа следните елементи:

Вижте също

Меню за снимки по подразбиране ” ( По подразбиране на менюто за снимки )