Винетен контрол

  1. G бутон
  2. 1 меню за запис на видео

Намалете винетирането във видеоклиповете. Изберете [ Същите като настройките за снимки ], за да използвате текущо избраната опция за снимки (Винетен контрол ).