Контрол на винетката

  1. Бутон G
  2. 1 меню за запис на видео

Намалете винетирането във видеоклиповете. Изберете [ Същите като настройките на снимката ], за да използвате опцията, избрана в момента за снимки ( Контрол на винетка ).