Версия на фърмуера

  1. Бутон G
  2. B меню за настройка

Вижте текущата версия на фърмуера на камерата. Ако нов фърмуер за камерата е на карта с памет, можете да актуализирате фърмуера.

Актуализиране на фърмуера

За да актуализирате фърмуера на камерата, можете да използвате компютър или смарт устройство.

  • Когато използвате компютър : Можете да потвърдите дали има нова версия на фърмуера в центъра за изтегляне на Nikon. За процедурата за актуализиране вижте уебсайта за изтегляне на фърмуера.
  • Когато използвате смарт устройство : Ако камерата и вашето смарт устройство вече са сдвоени чрез приложението SnapBridge , приложението ще ви уведоми, когато има нов фърмуер за вашата камера. След това можете да прехвърлите фърмуера на картата с памет във фотоапарата, като използвате вашето смарт устройство. За процедурата за актуализиране вижте онлайн помощта на приложението SnapBridge . Моментът на уведомлението може да се различава от момента, в който актуализацията е пусната в центъра за изтегляне на Nikon.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата