Изтрий

  1. Бутон G
  2. D меню за възпроизвеждане

Изтрийте няколко изображения. За повече информация вижте “ Изтриване на множество снимки ” ( Изтриване на множество снимки ).

ОпцияОписание
Q[ Избрани снимки ]Изтрийте избраните снимки.
i[ Снимки заснети на избрани дати ]Изтрийте всички снимки, направени на избрани дати.
R[ Всички снимки ]Изтрийте всички снимки в папката, избрана в момента за [ Папка за възпроизвеждане ] в менюто за възпроизвеждане.