b3: Фина настройка на оптималната експонация

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Използвайте тази опция за фина настройка на стойността на експозицията, избрана от камерата; експозицията може да бъде фино настроена отделно за всеки метод на измерване. Експозицията може да се регулира нагоре за по-ярки експозиции или надолу за по-тъмни експозиции в диапазона от +1 до −1 EV на стъпки от 1/6 EV. По подразбиране е 0.

Фина настройка на експозицията

Независимо от избраната опция за потребителска настройка b3 [ Фина настройка на оптималната експозиция ], иконата за компенсация на експозицията ( E ) няма да се покаже. Единственият начин да определите колко експозиция е била променена е да видите количеството в менюто за фина настройка за потребителска настройка b3.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата