Яркост на монитора

  1. G бутон
  2. B меню за настройка

Натиснете 1 или 3 , за да регулирате яркостта на монитора. Изберете по-високи стойности за повишена яркост, по-ниски стойности за намалена яркост.

  • [ Яркостта на монитора ] може да се регулира само когато мониторът е активен дисплей. Не може да се регулира, когато [ Само визьор ] е избрано за режим на монитор или когато окото ви е към визьора.
  • По-високите стойности увеличават разхода на батерията.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата