Часова зона и дата

  1. Бутон G
  2. B меню за настройка

Променете часовите зони и настройте часовника на камерата. Препоръчваме часовникът на камерата да се настройва редовно.

ОпцияОписание
[ Часова зона ]Изберете часова зона. [ Дата и час ] автоматично се настройва на часа в новата часова зона.
[ Дата и час ]Настройте часовника на камерата на часа в избраната [ Часова зона ].
[ Формат на дата ]Изберете реда, в който да се показват денят, месецът и годината.
[ Лятно часово време ]Изберете [ On ], за да включите лятното часово време, [ Off ], за да го изключите. Изборът на [ On ] автоматично придвижва часовника напред с един час. Настройката по подразбиране е [ Off ].

Ако часовникът на камерата е инициализиран, иконата 1 се показва на дисплея за снимане като предупреждение.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата