Часова зона и дата

  1. G бутон
  2. B меню за настройка

Променете часовите зони и настройте часовника на камерата. Препоръчваме часовникът на камерата да се настройва редовно.

опцияОписание
[ Часова зона ]Изберете часова зона. [ Дата и час ] автоматично се настройват на часа в новата часова зона.
[ Дата и час ]Настройте часовника на фотоапарата на часа в избраната [ Часова зона ].
[ Формат на датата ]Изберете реда, в който се показват денят, месецът и годината.
[ Лятно часово време ]Изберете [ On ], за да включите лятното часово време, [ Off ], за да го изключите. Избирането на [ On ] автоматично премества часовника с един час напред. Настройката по подразбиране е [ Off ].

Ако часовникът на фотоапарата е инициализиран, иконата 1 се показва на дисплея за снимане като предупреждение.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата