a8: Обгръщане на фокусната точка

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете дали изборът на точка за фокусиране да се „обвива“ от един край на дисплея до друг. Ако е избрано [ Wrap ], изборът на точка за фокусиране ще се „обвива“ отгоре надолу, отдолу нагоре, отдясно наляво и отляво надясно, така че например натискането на мултиселектор 2 , когато фокусна точка в десният край на дисплея на визьора е маркиран избира съответната точка за фокусиране в левия край на дисплея.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата