a8: Обвиване на фокусната точка

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете дали изборът на точка на фокусиране се „обвива“ от единия край на дисплея към друг. Ако е избрано [ Wrap ], изборът на точка на фокусиране ще се „обвива“ отгоре надолу, отдолу нагоре, отдясно наляво и отляво надясно, така че например натискането на мултиселектор 2 , когато точката на фокусиране е в десният край на дисплея на визьора е маркиран избира съответната точка на фокусиране в левия край на дисплея.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата