a12: Пръстен за ръчно фокусиране в режим AF

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете дали пръстенът за фокусиране на обектива може да се използва за ръчно фокусиране в режим на автоматично фокусиране.

ОпцияОписание
[ Активиране ]Автофокусът може да бъде отменен чрез завъртане на пръстена за фокусиране на обектива (автофокус с ръчно отмяна). Пръстенът за фокусиране може да се използва за ръчно фокусиране, докато бутонът за освобождаване на затвора е натиснат наполовина. За да префокусирате с помощта на автоматично фокусиране, вдигнете пръста си от бутона за освобождаване на затвора и след това го натиснете отново наполовина.
[ Деактивиране ]Пръстенът за фокусиране на обектива не може да се използва за ръчно фокусиране, докато е избран режим на автоматично фокусиране.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата