Режим на фокусиране

  1. Бутон G
  2. C меню за снимане

Режимът на фокусиране контролира как фокусира камерата. За повече информация вижте „ Режим на фокусиране “ в секцията „ Фокус “ на „ Основни настройки “ ( режим на фокусиране ).