Режим на фокусиране

  1. G бутон
  2. C меню за снимане на снимки

Режимът на фокусиране контролира как камерата фокусира. За повече информация вижте „Режим на фокусиране“ в раздела „Фокусиране“ на „Основни настройки“ (Режим на фокусиране ).