d2: Максимален брой снимки на серия

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Максималният брой снимки, които могат да бъдат направени в една серия в непрекъснати режими на снимане, може да бъде зададен на всяка стойност между 1 и 100.

  • Имайте предвид, че независимо от избраната опция, няма ограничение за броя на снимките, които могат да бъдат направени в един серия, когато в режим S или M е избрана скорост на затвора от 1 s или по-ниска.

Буферът на паметта

Потребителска настройка d2 [ Максимален брой снимки на серия ] се използва за избор на броя снимки, които могат да бъдат направени в една серия. Броят на снимките, които могат да бъдат направени, преди буферът на паметта да се запълни и снимането да се забави, варира в зависимост от качеството на изображението и други настройки. Когато буферът е пълен, камерата ще покаже “ r00 ” и скоростта на кадрите ще спадне.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата