Запазете позицията на фокуса

  1. G бутон
  2. B меню за настройка

Ако е зададено на [ On ], позицията на фокуса се запазва в същата позиция, както преди фотоапаратът да бъде изключен, когато го изключите и след това включите отново.

  • Позицията на фокуса може да се промени в зависимост от операцията за мащабиране и температурните промени.
  • Тази функция е активирана само когато е прикрепен обектив с Z байонет с функция за автоматично фокусиране.
  • Ако е зададено [ Вкл .], може да отнеме известно време, преди да можете да работите с фотоапарата, след като го включите.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата