Запазете позицията на фокуса

  1. Бутон G
  2. B меню за настройка

Ако е зададено на [ On ], позицията на фокуса се запазва на същата позиция, както преди изключването на фотоапарата, когато го изключите и след това го включите отново.

  • Позицията на фокуса може да се промени в зависимост от операцията за увеличение и температурните промени.
  • Тази функция е активирана само когато е прикрепен обектив с байонет Z с функция за автофокус.
  • Ако е зададено на [ On ], може да отнеме известно време, преди да можете да работите с камерата, след като я включите.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата