Режим на освобождаване (запазване на рамката)

  1. Бутон G
  2. 1 меню за запис на видео

Във видео режим можете да изберете операцията, извършена при натискане на бутона за освобождаване на затвора ( Правене на снимки във видео режим ).

ОпцияОписание
U[ Единична рамка ]Фотоапаратът прави една снимка при всяко натискане на бутона за освобождаване на затвора. Към всеки видеоклип могат да бъдат направени до 40 снимки.
c[ Непрекъснато ]
  • Камерата прави снимки, докато е натиснат спусъкът.
  • Скоростта на напредване на кадрите варира в зависимост от честотата на кадрите, избрана за [ Размер на кадра/скорост на кадрите ] в менюто за видеозапис.
  • Продължителността на наличното време за серия се показва на дисплея за снимане.
  • Докато видеозаписът е в ход, ще се прави само една снимка при всяко натискане на бутона за освобождаване на затвора.