Режим на освобождаване (запазване на рамка)

  1. G бутон
  2. 1 меню за запис на видео

Във видео режим можете да изберете операцията, изпълнявана при натискане на бутона за освобождаване на затвора (Правене на снимки във видео режим ).

опцияОписание
U[ Единичен кадър ]Фотоапаратът прави една снимка при всяко натискане на бутона за освобождаване на затвора. С всеки видеоклип могат да се направят до 40 снимки.
c[ Непрекъснато ]
  • Фотоапаратът прави снимки, докато бутонът за освобождаване на затвора е натиснат.
  • Скоростта на кадрите варира в зависимост от скоростта на кадрите, избрана за [ Размер на кадрите/честота на кадрите ] в менюто за запис на видео.
  • Продължителността на наличното време за серия се показва на дисплея за снимане.
  • Докато се извършва видеозапис, при всяко натискане на бутона за освобождаване на затвора ще се прави само една снимка.