Компенсация на светкавицата

Компенсацията на светкавицата се използва за умишлено промяна на мощността на светкавицата, например за промяна на яркостта на обекта спрямо фона. Чрез елемента [ Компенсация на светкавицата] в менюто за снимане, мощността на светкавицата може да бъде увеличена, за да изглежда основният обект по-ярък, намалена, за да се предотврати отблясъците, или по друг начин фина настройка за получаване на желания резултат.

  • Изберете от стойности от −3 до +1 на стъпки от 1/3.
  • По-високите стойности правят обекта по-ярък, по-ниските стойности по-тъмен.
  • При стойности, различни от ±0,0, на дисплея за снимане ще се появи икона Y
  • Нормалната мощност на светкавицата може да бъде възстановена чрез задаване на компенсацията на светкавицата на ±0,0. Компенсацията на светкавицата не се нулира, когато фотоапаратът е изключен.