Управление на Picture Control

  1. Бутон G
  2. 1 меню за запис на видео

Запазете модифицираните Picture Controls като персонализирани Picture Controls ( Управление на Picture Control ).