HDMI

  1. Бутон G
  2. B меню за настройка

Регулирайте настройките за свързване към HDMI устройства ( Рекордери ).

B Менюто за настройка: Настройка на камерата