Самолетен режим

  1. Бутон G
  2. B меню за настройка

Изберете [ Enable ], за да деактивирате вградените Bluetooth и Wi-Fi функции на камерата.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата